torsdag 31 maj 2007

5 poäng alkohollagstiftning

Som väntat har Kvarnen fått inhibition på socialtjänstnämndens beslut om att dra in deras utskänkningstillstånd. Att inhibitionen är väntad beror på att ärenden om ordning och nykterhet är notoriskt svårbedömda. Dessutom är nog ifrågasättandet av ägarens personliga lämplighet värt att pröva i rätten det också.

Märk väl att inhibitionen inte innebär att krögaren automatiskt kommer vinna, utan endast att länsrätten anser utgången oviss i dagsläget. Utan inhibition går i allmänhet en krog i konkurs nästintill omedelbart eftersom intäkterna försvinner. Även matintäkterna, eftersom matgästerna ofta vill kunna ta en öl till maten.

Utgifterna är däremot på kort sikt desamma - hyra och löner ska betalas, moms och arbetsgivaravgifter ska in. Eftersom skatterna betalas i efterskott och många krogar har en väldigt liten buffert är det många som får svårt med de betalningarna när intäkterna försvinner.

Så en inhibition innebär bara att verksamheten kan fortsätta att drivas i väntan på avgörandet i rätten.


Lite bakgrund:
I alkohollagen ställs krav på att servering av alkohol inte får orsaka olägenhet i fråga om ordning och nykterhet, samt att utskänkning skall ske återhållsamt. I klartext innebär det att om gästerna är eller blir för fulla på en restaurang så förlorar den sitt serveringstillstånd.

Utrymmet för godtycke i bedömningen om huruvida krogen brutit mot dessa krav är naturligtvis väldigt, väldigt stort. Det är enskilda poliser och tjänstemän på Tillståndsenheten som bedömer berusningsgraden på gästerna. Ofta utan att själva ha pratat med den förment överserverade personen.

Som utomstående är det i praktiken omöjligt att veta hur mycket kommunen har på fötterna (vad görs gällande, vad är dokumenterat, vad bestrider/erkänner krogen osv?), men att sådana här fall går vidare till länsrätten är närmast legio. På kommunen är det nämligen politikerna i socialnämnden (eller annan kommunal nämnd, vilken varierar från kommun till kommun), dvs fritidspolitiker i de flesta fall, som beslutar om att bevilja och återkalla tillstånden.

Utöver kraven på ordning och nykterhet ställs krav på personlig lämplighet för alla personer med ett betydande inflytande i rörelsen. Det innebär i normalfallet att ingen av ägarna, ledamöterna av bolagets styrelse eller anställda på för hög nivå (i praktiken VD eller motsv.) får vara dömda för ekonomisk brottslighet eller grova brott.

I det här fallet gör mediauppgifter gällande att ägaren är dömd för häleri för att ha befattat sig med färgade sedlar, sammanlagt ett par hundralappar. Det ska bli väldigt intressant att se vad länsrätten (kanske även senare kammarrätt och regeringsrätt) kommer fram till.

Vad jag känner till har det inte prövats om häleri på så här låg summa skall betraktas som diskvalificerande eller ej, men jag kan ha fel. Har inte orkat bläddra igenom alla prejudicerande domar.

Det vanligaste skälet att återkalla ett utskänkningstillstånd är annars bristande ekonomisk lämplighet, dvs skatteskulder. Här är kraven benhårda, en krog som inte betalar skatten i tid blir väldigt snabbt av med sitt tillstånd, och kan i praktiken glömma att vinna ett överklagande eftersom sakfrågan är oomstridd (ej betalat i tid) till skillnad från fallen ovan då det ofta tvistas om vad som egentligen hänt (i.e. hur fulla var gästerna egentligen?)

I alkohollagen ställs det ju dessutom krav på att lokalerna ska vara godkända ur brandsäkerhetssynpunkt och som livsmedelslokaler, samt att köket skall klara kraven på allsidig matlagning (vilket jag utgjutit mig om tidigare). Men det är väldigt ovanligt att någon blir av med sitt tillstånd på grund av brister på de punkterna.


p.s Jag hittade även tillståndsenhetens tjänsteutlåtande inför socialtjänstnämndens sammanträde. Om nu någon är patologiskt nyfiken. d.s

Tillägg: när jag läser utlåtandet lite nogrannare ser jag att gäster LOB:ats av polisen i genomsnitt en gång varannan månad. Huruvida det är acceptabelt eller inte att en gäst lyckas bli plakat en gång varannan månad kan man ju diskutera...

Inga kommentarer: